Home > December 2009 > Onsdagen den 2 december 2009

Onsdagen den 2 december 2009

Nu börjar man känna hettan inför deadlinen som närmar sig. Den första nu på fredag då jag och Linny ska presentera ett utkast av det första numret av Malawi Nutrition Bulletin. Det är ett evigt korresponderande med olika utvecklingspartners till Malawis regering vars representanter förser oss med nutritionsrelaterade nyhetsartiklar att publicera. Dessa artiklar får oftast kortas ner, sammanfattas, och faktagranskas en smula för att sedan skickas tillbaka för att godkännas eller revideras en gång till.

Sen är det ofta flera organisationer och ministerier som är inblandade i samma projekt vilket skapar artiklar som ibland berör samma projekt men ur olika synvinklar…!? Informationen ska vara neutral, saklig och oberoende samtidigt kan det vara känsligt hur man formulerar sig i artiklarna då finansiärer gärna vill ha credit, erkännande och beröm.

Avancemanget framåt med att sätta ihop själva bulletinen i datorn går långsammare än beräknat. Jag skulle säkert kunna slänga ihop det som nu är kvar på en arbetsdag, men min Malawiska kollega ska lära sig programmet för att säkerställa att produktionen även fortsätter efter min hemresa. Så med stort tålamod sätts mina pedagogiska färdigheter på prov då vi tillsammans nu bygger publikationen.

Ja ja, det ska nog bli bra detta, här kommer ett par exempel på hur det ser ut just nu och hur det kan komma att se ut.

NMB1

MNB2

MNB3

Categories: December 2009 Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.