Home > Januari 2010 > Onsdagen den 27 januari 2010

Onsdagen den 27 januari 2010

På fredag sker sjösättningen av “the National Nutrition Policy and Strategic Plan” på Capital Hotel här i Lilongwe. Hur stort eventet är har jag inte lyckats få en klar bild av. Hur som helst är det viktigt att vi har exemplar av Malawi Nutrition Bulletin tillgängliga då en hel del nutritionsfolk från hela landet kommer att vara där. Tryckeriet har dock inte lyckats få fram några exemplar men har lovat oss färgutskrifter i alla fall i väntan på den tryckta versionen.

Nyckelpersonen på tryckeriet har haft Malaria enligt den informationen som jag fått. Som jag tidigare nämnt är Malaria en del av vardagen i Malawi. Alla verkar ha det ett par gånger i livet, utan de med Sickelcellmutation i blodet där de röda blodkropparna har en annan form som inte gillas av de encelliga malariaparasiterna. Personerna med sickelcellmutation är som bekant nästan immuna mot Malaria.

Jag använder Malariaprofylax som minskar risken att drabbas av Malaria men fått göra ett Malariatest vid ett tillfälle då jag var riktigt dålig. Så vitt jag vet så använder inte Malawierna själva profylax då de i så fall skulle behöva det 365 dagar om året vilket givetvis är dyrt och dessutom utsätter de sig för okända långtidseffekter.

Men inte heller mina vänner från väst använder alltid profylax och flera av dessa har haft Malaria men så länge som man upptäcker det i ett tidigt skede och får vård så tillfrisknar man fort.

gräshoppor

Vackra gräshoppor, och inte en makrofag av den sort som äter upp allt i sin väg.

Categories: Januari 2010 Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.