Home > Januari 2010 > Måndagen den 18 januari 2010

Måndagen den 18 januari 2010

Mycket att göra igen. Den digitala versionen av Malawi Nutrition Bulletin är som ni vet färdig. Nu jobbar jag med att trycka upp ett antal exemplar som kan spridas i landet.

Jag har också fått en uppgift från Göteborgs Universitet som behandlar ämnet “Hållbar utveckling”.

Det finns många olika definitioner av begreppet, men den vanligaste är den som finns i FN-rapporten “Vår gemensamma framtid” från 1987, den så kallade Brundtlandrapporten. I den beskrivs hållbar utveckling som “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov“.

Med Malawi och min tjänstgöringsplats under luppen ska jag skriva en text som berör följande undergrupper:

Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av”.

Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.

Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Det är trots allt ett utvecklingsland och spontant tror jag inte att det blir full poäng överallt, för att uttrycka mig milt :)

 

Jag har nu också lagt upp den digitala versionen av Malawi Nutrition Bulletin (MNB) under en ny flik på denna webbplats.

På följande bild leker Tresór (dottern i huset) och jag med våra kameror under en tråkig basketbollmatch i Lilongwes enda idrottshall vid ABC-college.

Tresór

Categories: Januari 2010 Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.